سامانه پرداخت عوارض سرانه ورزشآیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران


  • کلیه کارفرمایان مکلفند سالیانه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال (موضوع ردیف ۲۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور) به ازای هر کارگر جهت ایجاد ، توسعه و تعمیر اماکن ورزشی و فرهنگی نیمه تمام را به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۸۶۰۱۰۱۹۲۵۳ بانک مرکزی واریز نمایند.
  • کلیه کارگرانی که در سال ۱۳۹۶ حداقل سه ماه بیمه برای آنها پرداخت شده باشد مشمول پرداخت سرانه ورزش می باشند.
  • کلیه کارگاه ها ، کارخانجات و بنگاه های دارای امکانات و فضاهای ورزشی می توانند با انعقاد توافق نامه با اداره امور ورزشی کارگران و در اختیار گذاشتن امکانات خود برای ارتقاء سطح سلامت کارگران استان از معافیت از پرداخت عوارض بهره مند شوند
  • در سال ۱۳۹۶ هیچ واحدی دارای معافیت نبوده و کلیه واحد ها مکلف به پرداخت عوارض مربوطه می باشند.
  • حداکثر مهلت پرداخت عوارض تا ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۶ می باشد و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه خواهید گردید
  • قابل توجه واحد های کمتر از ۱۰ نفر ، نظر به اینکه جریمه عدم پرداخت عوارض در موعد مقرر ، حداقل ۷۰ برابر حداقل حقوق روزانه کارگر می باشد ، لذا مقتضی است در پرداخت عوارض در موعد مقرر دقت بیشتری نمایند.
  • در حال حاضر هیچگونه آئین نامه و یا دستور العملی برای کاهش یا بخشودگی جرائم وجود ندارد.
  • چنانچه اطلاعات مربوط به تعداد کارگران مشمول با اطلاعات اداره تامین اجتماعی مغایرت داشته باشد ، کارگاه مشمول پرداخت جریمه می گردد.
ثبت نام


توجه : موارد ستاره دار الزامی می باشند

شماره ملی *

جنسیت
نام *
نام خانوادگی *

پست الکترونیک
تاریخ تولد *

آدرس *

تلفن *
تلفن همراه *

کد امنیتی *
بالا