سامانه پرداخت عوارض سرانه ورزش


تمام اخبار


1397/03/12

تهاتر هزینه های پرداخت شده


هزینه های مربوط به پرداخت عوارض قابل تهاتر در مشوق مالیاتی تبصره 2 ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشدصفحه 1 از 1
بالا