سامانه پرداخت عوارض سرانه ورزش

قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران


  • کلیه کارفرمایان مکلفند سالیانه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال (موضوع ردیف ۲۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور) به ازای هر کارگر جهت ایجاد ، توسعه و تعمیر اماکن ورزشی و فرهنگی نیمه تمام را به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۸۶۰۱۰۱۹۲۵۳ بانک مرکزی واریز نمایند.
  • کلیه کارگرانی که در سال ۱۳۹۶ حداقل سه ماه بیمه برای آنها پرداخت شده باشد مشمول پرداخت سرانه ورزش می باشند.
  • کلیه کارگاه ها ، کارخانجات و بنگاه های دارای امکانات و فضاهای ورزشی می توانند با انعقاد توافق نامه با اداره امور ورزشی کارگران و در اختیار گذاشتن امکانات خود برای ارتقاء سطح سلامت کارگران استان از معافیت از پرداخت عوارض بهره مند شوند
  • در سال ۱۳۹۶ هیچ واحدی دارای معافیت نبوده و کلیه واحد ها مکلف به پرداخت عوارض مربوطه می باشند.
  • حداکثر مهلت پرداخت عوارض تا ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۶ می باشد و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه خواهید گردید
  • قابل توجه واحد های کمتر از ۱۰ نفر ، نظر به اینکه جریمه عدم پرداخت عوارض در موعد مقرر ، حداقل ۷۰ برابر حداقل حقوق روزانه کارگر می باشد ، لذا مقتضی است در پرداخت عوارض در موعد مقرر دقت بیشتری نمایند.
  • در حال حاضر هیچگونه آئین نامه و یا دستور العملی برای کاهش یا بخشودگی جرائم وجود ندارد.
  • چنانچه اطلاعات مربوط به تعداد کارگران مشمول با اطلاعات اداره تامین اجتماعی مغایرت داشته باشد ، کارگاه مشمول پرداخت جریمه می گردد.


قابل توجه واحدهای تولیدی :


واحدهای تولیدی مطابق با مشوق مالیاتی تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می توانند مبالغ سرانه ورزش پرداخت شده راطبق دستورالعمل اجرائی تبصره مذکور از مبلغ مالیات برارزش افزوده خود کسر نمایند.

فرم درخواست
آئین نامه مربوطه

بالا